Ave Aburh Eva Hrubá Vůně

19.04.2022 07:12


    vůně...2022                                                                                                                                       POČKÁM tě na našem místě 

Přece víš kde je

Neříkej že  ne 

Je

tam mezi příchodem a odchodem mezi houpajícími se dveřmi tam a tam  zpět a zpět dovnitř a ven

mezi tvým a mým pohledem

i obejmutím

mezi rychlou večeří na stojáka v bufetu na nádraží

Uprostřed spěchu kolemjdoucích a našeho kruhu

kam jsme směli jen my   byl ze všech lučních květů na lesklých dlaždicích plochy vestibulu každé čekárny na odjezd i na příjezd 

Počkám tě  všude tam  kde byla naše  zdviž   do  vůně 

Ještě mám zbytek Tebe

Občas se navoním a přilnu tak k dotyku

Nevím zda je možné vyvolat smyslnost dotykané kůže

Možná ano

Ještě ano

Vždyť co nevyprchá 

Je

Neříkej

 že nepamatuješ  

Kvetl  laskavec a bledule 

Počkám  tě  na našem místě

a třebaže už vítr odvanul vše 

prožité někde mezi poryvy a utišením zůstaly políbené proudy vánku

Zvedá se prach

a na nebi tančí charleston 

první kapka deště s bleskem     v zátylku

Nebojím se padající tmy na paprsek slunce                                                                                             na kterém se houpají všechny průhledné víly z mlhy

 jež tvoří se co mraky

na oceánu oblohy

Nebojím se

ani zpřetrhaných strun  v našem klavíru

Bojím se o vůní

že jednou vyprchá...