AVE Aburh Eva Hrubá Vím

30.06.2020 09:39

Vím že tam za mnoha loukami

 za mnoha městy

na přelomu minulosti

je malé nádraží 

kde vlaky nestaví v úpatí cesty


Vím že tam půjdu

vím že tam poběžím

vím že tam doplavu

Jsem žízeň zamknutá do splavu


Vím že tam musím natrhat květy

zaplést je do copů a svázat mašlí

za všechny trny od zvadlých růží

za všechny lásky co ztekly po kůži


Vím že tam daleko mezi břehy

všech řek je  skrytý  potůček

co stojatou hladinu rozpramení

Musím tam jít pro vodu    i pro znamení 


Vím že tam za mnoha loukami

na přelomu minulosti

je  malé nádraží v úpatí cesty