Ave ABURH EVA Hrubá Tudy a tam

01.09.2021 09:41

Jdu

tudy a tam

a zpět

Otáčím se

pro pár pohledů i  vět

které tu zůstaly v prostorech mezi větvemi

i mrakům na křídlech

co vznášejí se podobně co ptáci

V letu let 

do neznáma až za dávnověk


 Jsem tu

A všichni jste přišli

V tom čase  ticha na schodišti

V tom čase dárků svázaných mašlí v tom čase růží 

V šerosvitu mezi ránem a nocí

jako bychom se jen na roky zastavili před klikou dveří


Jste tu

Tišší víc než pavučinky

Lekhonozí jak dotyk chmýří

Ne ještě neotevřu

Ještě chvíli toužím

myslet na vzpomínky

než průvan vsákne všechnu 

vůní 

a všechna slova schová

do ozvěny

Jdu

Tudy a tam a zpět

Pro pár pohledů i vět

Z nebes se sype déšť a kopretiny