Ave Aburh Eva Hrubá Tančím

27.03.2019 17:04

Tančím
Tělo se mění do hudby
Je hudbou
Jdu
Vsakuji se do pohybů
Jsem chůze
Padám                                                               Dotýkám se bradou země
Drkotám po dláždění
Jsem bez křídel Ruce roztažené
Piju
Měním se ve vodu
Jsem oparem deště
Spím
a stávám se noci
Nemyslim
Mlčím
Křičím
Zpívám
Směju se
Plakat lze i ve dne
Pláču
Jsem dnem
A ty jsi a nejsi
Někdo mne objímá
Lehký dotek iluzi