Ave Aburh Eva Hrubá. STALO SE

11.07.2019 06:20

Stalo se

Ticho přestalo mluvit

Voda vyhořela

Doteky zkameněly

Ledová tříšť spálila cit

Oheň se rozplakal

Vzdálenost  prodloužila dálku

Vzduch ztrouchnivěl

Jen stejná píseň zůstala stejnou písní

Stalo se