ave aburh eva Hrubá SAmetová

31.08.2014 19:19

Venku černo

to nářek vran rozdrnčel hrany všech hran

a provaz se propadl do krkolomných jam

kde v jílu zapomněl se úsměv včerejšků

 

Vevnitř lesa   jabloň

                        co divoký vítr nepodťal