Ave Aburh Eva Hrubá POHLAZENÍ

15.10.2019 14:36

          Jen jedna jediná zůstává
mimo všech ostatních
a  není to chiméra a není to hřích


Sama potichu mimo všech dotyků


Jen jedna jediná
nejmenší uprostřed velikých 
raděj se odmlčí  pro ostych


Zůstává potichu mimo všech  dotyků


Jen jedna
z mlhy vstává a v mlze usíná
samojediná bez rtů a bezruká


Sama potichu mimo všech dotyků


Jediná  jedna jen bezejmenná
vedle všech ostatních
uprostřed jmen  jmény zahalena


zůstává potichu mimo všech dotyků


Není to chiméra                                                      Není to hřích
Ta stálá vedle nestálých


LÁSKA