Ave Aburh Eva Hrubá O smrti

18.02.2023 18:28

.
Po starém náměstí žene se vítr
má ruce do pěstí 
padá z nich pot všech příběhů o štěstí 
Řeka se povaluje o překot 
mezi rybami líbání vtisknuté do vlny
Stařičký topol vysoko v nebi sní  Návraty usychají jako chryzantémy  hřbitovů a zetlelého listí kde babičky o holích umývají kamenné desky Slzy  už nekanou Jen vzpomínkou zapadlou vstupují do jinam
Po starém náměstí pospíchám
vletu tě vidím jedinou Stojíš za podloubím
Černý plášť smýká se o zem rozlámanou koly auťáků Mezi dlaždicí kosa si pobrukuje
a plevel ohnutý stařec s úšklebkem čeká až zkamení 
Olovo vtéká do stvolů Vítr spí mezi  stíny a sny
Nesnáším čekání uprostřed nemocnic a zimy 
kde jsi tak blízká nejbližší toužebná 
bledá krasavice denně objímaná
Tolik tě miluji že láska je zraňována
Vem si mne Umiluj 
Valí se proud na náměstí s rtutí
a panenské jablko věří na opravdovost smrti 
Milovaná nepřečtená filozofko  polaskej
mne svými pařáty s gelovými nehty a mysli na syrovost 
                 AŤ SE USMÍVÁM
                 AŤ NEJSOU PROSBY 
                 ODPOUŠTĚNÍ ROZCHODY 
                 KAŽDODENNÍ HLAVOLAM
                 MYŠLENKY ČERNÉ JAK                                                                                                    SKŘÍŇKY LETADEL TĚCH KORMORÁNŮ NEBE 
Pomiluj mne ať chudobka kopretina  i pole vlčích máků závistí ustrne v květu 
Líbej mne 
než si připneš mé oprýskané rty 
do SVÉHO amuletu