Ave Aburh Eva Hrubá Na skále

29.07.2021 07:13
Na skále u nebe vítr mne miluje 
Tulák co nikdy nezbloudí 
Košatě dravě na ploše z bílého kamene     
na pouti                                  Sukni   mi nadzvedá  
bezbožně                                   do bosých nohou  obouvá
 na polštáři osudu 
co češe  vlas co lebedu kolkolem zžehnutou úplňkem 
bez studu vtělen do plamínků
ruce jsou ptáčata Stébla trav místo prstýnků
Na skále u nebe
vítr mne miluje s tebou i bez tebe ach bože odpusť mi že myslím milostně vždyť hřích je vytratit z paměti vše co láskou je
a
tisknu ji do dlaní to aby věděly
že až tě obejmu  očima z povzdálí
vítr se roztančí pro všechno minulé pro tikot v závětří
ve vlasech berušky  s polibky pro štěstí                                        I když  se ukrývaj'  a se sny  rozešly
 volám ti tam někam kde vrže děd stařičký pár tónů  na malé housličky jenom tak do větru
pro vánek nejbližší
Na skále u nebe vítr mne miluje ...