Ave Aburh Eva Hrubá MUŽ

08.06.2019 19:34

Schová mobil do kapsy saka
Vytáhne tablet
Zvoni telefon
Žádné retro
Další mobilni laskavost tohoto století
Jede metrem
Je hluché ke  slovům
Žena stoji vprostřed
Podobá se soše
V rukou telefon.. Panenka..
Objímá ji
V ústech ticho a v očích stálá nedočkavost
Tadýýyýý jsem    tadyyyyyyy. Nemává
Možná autistka
Metro jede  Bzuči Nezpivá
Muž galantni jedinec loví na displeji vzkazy
Stárne a možná to ani neví
Blíží se  někam
Kam?