AVE Aburh Eva Hrubá MILÁČKU

04.08.2020 10:48

Miláčku obejmi mne

Jen zvolna

Nemusíš pažemi

Stačí slova


Miláčku mluv na mne

vyšeptej  z ticha

ať se líp dýchá


Miláčku postůj v čase                                co spěchá                                          


Miláčku ze tmy i ze sna