AVE Aburh Eva Hrubá Miláčku

04.08.2020 10:47

Miláčku obejmi mne

Jen zvolna

Nemusíš pažemi

Stačí slova


Miláčku mluv na mne

vyšeptej  z ticha

ať se líp dýchá


Miláčku postůj v čase                               co spěchá                                          


Miláčku ze tmy i ze sna