Ave Aburh Eva Hrubá Louka

01.05.2022 10:02


LOUKA 

Stál tam jak vytesaný Apollón 
v tramvaji co byla v tu chvíli koloseem  Diváci netleskali  Pozorovali a jedli hamburgery   
z Mekáče 
Dívka mrskajíce nohou                                                                                                                                    s rukama v mobilu tančila   na klávesnici milostnou píseň  nebo metaliku 
Pán přežvykoval noviny   Drtil v ústech vztek  
Usmívám se  
Teď
nesoucí v sobě  laskavost  vysokých stromů šišek    a hroznů z jehnědy
i utřísněné  jedné chudobky  u cesty 
blízko kaluže
Hory jsou výtahem do ráje 
Hlavní nádraží ....     Šum lesů střídá amplion  
Taška se mlátí o hýždě
Baťoh utahuje dech  
Lidé a lidé a lidé  
Vracím se z polonézy i  ze šlehačkových pohárů mlhavého rána a sytosti barev 
nenasytná
Jaro je beránek 
Nevadí mi dav urousaných   i navoněných chuchvalců                                                                     téměř přilepených  k sobě    jako frotéři  Ach lidé                                                                                když jsem s tebou  
Ale nejsi tu  
Kupovali jsme lístek    pro rychlospěšku do města   kde hořel i vítr                                                    Vlak drncal a já ti spala   na rameni                                                                                                               v rytmu jednoho dechu   
Nejsi tu  
Nesnáším prostořekost času 
Červenou barvu  
a všechny krámky v halách 
místo pokladen plných lístků               

  do perfektna i laskavé nudy

Znáte laskavou nudu  
To je přesně ten okamžik vteřiny než tě políbím 
Nejsi tu  
a hromady člověků se mění   na kopec  
který neumím překonat 
abych se dostala na louku  plnou kopretin a bílých máků
abych se probrouzdala k tobě
a zůstali za mnou všichni ti   v koloseu dění i ti z panoptika 
ustrnulí v gestech o ničem
Jednou tě vmaluju do červánků
až se dotknu oblohy...