Ave Aburh Eva Hrubá LEŽ

29.09.2019 17:14

Jsou mezi námi chorobni pyromani
kteří se ukájí v plamech
Sami vyhořelí
ztraceni v bezpodlaží  luxusního domu
ze lží falešnosti a zaslepených oken
Schovávají  za záclonu nicotnosti                        jež vrací jim
respekt i důstojnost
Jsou uvnitř sebe poplašení
Plují na lodi bláznů
netušíš její smysl a tak fabulují vlastní neochvějnost před tristní chudobou ducha
A LEŽ SE  VKOŘENILA
DIPLOMATKA neochvějná
Jsou mezi námi chorobni pyromani
Sirku nepotřebují
Stačí pár dobře mířených slov doprostřed
běžných frází
aby propálili vzdor a pokoru pravdy