Ave Aburh Eva Hrubá Kloužu po vzpomínce

06.02.2021 06:28

Jdu
Cupitám
Smekám se
uklouznout po vzpomínce
Je den podobný petrklíčům
Odemyká všechno slunce v krajinách i v zrcadlech oken
Třpytí se fešák zlatovlasý
Někde možná blíž než si myslím je dotek Snad tvůj snad  hodně moc vzdálený Možná ten nebližší tichý i dráždivý
Dotek je počátek plamenů i rozkvétajících poupat
Kloužu po všech třpytkách na zemi  V jedné se zastavím
Na tváři dotýkání podobné   dlani
Zase jsem uklouzla do vzpomínek
Možná je to tím že jedu do Mirošovic za Evou s kterou budeme básnit o zmrzlé krajině a otírat si nos do rukavic
a vznášet se na vznášedle co vypadá jako drak nebo koráb vždyť je to jedno Důležité je že umíme létat i v letech daleko i lehce po šedesátce
Někdy už nevím kdy to bylo ale vím že to bylo Dotýkání dlaní   Jdu na kafe se vzpomínkou
Tehdy
jsem se prosmýkala průsmykem v lese na lyžích     s kandahárem Bambule na čepici skákala a                          s roztaženýma nohama V očích lesk i blesk Hůlky široce od těla jsem se řítila s pokřikem
...a tak pádim cestou necestou..
...Evičko pozoooor. ..
Bum..
A tak pádím přistálo rovnou v otevřených dveřích  seniku.
Pád to byl měkký a svým způsobem voňavý
Těch  pádů bylo ještě mnohem víc
Dnes jen kloužu po vzpomínce
Ráda
Obloha se čistí
Někdy to je třeba i bez větru
Nemusí bouřit aby bylo čisto
Vždyť všechno lze dotykem
I slunce se dotýká
i já se tě  dotýkám
ty vzdálená křídlovko mých snů
podobně  co dotek trávy na bosých nohou
Obloha je dnes nahá
Půjdu s ní na vandr
a  podržím za ruku  dnešní sen
který byl o tobě
Čeká mne Eva Frantinová básnířka obrazů a moudrosti  Budeme si povídat o láskách i smutku Zašplouchá v nás moře v Bulharsku a pevnost Kaliakra z jejichž ochozů skočily ženy svázané copy svých vlasů do moře
Zhmotníme báseň o křupání sněhu pod botama a kousneme do studeného jablka Ohrzky dáme hnědým koním na pláni
Bude tu s námi básník Karel Sýs a my v jeho  Stroji času
básni která mi  řekla:  jsem Poezie a rády  ztroskotáme    Po lesku plání mu pošleme pusu Něžný vzkaz
Zůstaneme na pár hodin                 v hodinách co se zastavily
Kloužu po vzpomínce
v tomto čase kdy ti vypravím o zítřku