Ave Aburh Eva Hrubá KDYBY

11.07.2019 06:18


KDYBY 
Kdyby se dala bolavá  duše  spláchnout
a všechno zlé by odplavila voda
Kdyby se dal vykřičet smutek 
a rázem  se rozmluvilo  štěstí 
Kdyby  ses  mohl  opřít  o záda  člověka                  a on by neucukl
Kdyby  tě objal oheň 
a nepopálil když je ti  zima
Kdyby  byla jen  jediná  cesta 
namísto propletených  cestiček 
v kterých zabloudíš 
Kdyby světlušky  nezemřely
poté co rozžehnou tmu
Kdyby  důvěra byla víc  než  holomráz 
co  zmrazí  a nedovolí  slovům ani vzkaz
Kdyby  láska  a touha  byly zajedno
nikdy bys nepochyboval  o svém nitru
které  před  sebou samo  raděj se zamyká
Kdybys otvíral  místo zavírání
nebylo  by třeba utíkat  ze včerejšků                      do zítra