Ave Aburh Eva Hrubá JSI ŠŤASTNÝ EGOISTO BEZE JMÉNA

14.10.2019 12:23

Jsi šťastný Egoisto beze jména
ve svém egocentrismu  bohyni Felicitas
objimáš
Strachuješ se Até  a nemocný narcis v tu chvíli v tobě uvadá
Bohyně štěstí i bohyně neštěstí
tak blízko sebe v tobě občas pozvedají meč
zpívají podobný song zkřehotavý
Ty bezejmenný jež nebojíš se Sirén pluješ  svým mořem protože  pokryješ i oceán
Velký a jedinečný samolibý arogantní bezcitný
s Bohyní Sachmet hýčkáš své démony
abys byl mocný Egoisto beze jména
abys ublížil ranil dotknul se  a poškodil
pro vlastní pýchu
pro vlastní blahoslavenost
tak velmi stejný jak Bohyně Hybris Uštěpačná a domýšlivá  i ztrestaná
kéž by tebe trestem odsoudila  Nemesis
Nutnost osudová
Spravedlivá odplata
než ve špitále bláznů ulehčeníš svědomí

Všechny  pokryté pokrytce
Všechny  manické depresivni nešťastné šťastlivce
v  jejich agocentrickém středobodu potkáváme
a zavřená mysl touží po doteku  Astraii v souhvězdí Panny blízko  Vah

Jsi šťastný Egoisto beze jména....