Ave Aburh Eva Hrubá Jednou

11.04.2022 17:56

Jednou


Jednou  musí přijít čas

kdy dozraje  všechno 

v čase  ticha  V čase křiku          V čase pláče 

V čase času  co se zastaví 


abys to típl  a řekl dost 

Dost příslibů  Dost zraňovàní  Dost bolesti 

V popelníku  tma  Dost falešné  siesty 


Jednou  musí přijít čas 

kdy dozraje všechno 

V čase myšlenky   V čase hledání  

V čase nalezení

V ČASE ČASU CO SE ROZJEDE  V ČASE BEZ MASKY 


abys otevřel náruč  a řekl pojď 

Tady je rozkvetlá  louka  v které se bosé 

nohy propojí 

Tady je vůně Tady jsou  mandaly 

Růže bez trní  Pampelišky Slunce u cesty 


Jednou  musí přijít čas 

kdy  svlačec  přilepený  na kmeni 

oddělíš

PRO KOŘENY ....

ABY ZŮSTALY ....