Ave Aburh Eva Hrubá Jednou

08.01.2020 09:22

Jednou se musíš protoulat minulostí

Krok za krokem

Nevynechat ani jednu ťápotu

Zůstat v ní a procít chybu i opravdovost

Setrvat tak dlouho

dokud rozum a emoce nesmiříš

Teprve pak

můžeš jit dál třeba ve stejných stopách

Jen moudřejší a poučený

Ne JINÝ

... OSLOVENÝ...