Ave Aburh Eva Hrubá Je Štědrý den

22.12.2018 21:08

Je Štědrý den
DEN KDY SE OTEVÍRAJÍ SRDCE I NEBESA
DEN CO VKLOUZNE DO ŠTĚDRÉHO VEČERA KDY SE ZRODÍ LÁSKA JAKO VĚČNOST PRAMENÍCÍ Z HVĚZD I ony mají prameny JSOU TO CESTY NAŠICH CEST
Je Štědrý večer
Voní slámou  a kůži z oveček
Tenkrát
Jen vnímat může ten kdo věří na zázrak
... narodil se Kristus Pán...
JE ŠTĚDRÝ DEN JE ŠTEDRÁ NOC
jediný den který nám byl dán
PRO POCHOPENÍ ŽE LZE ROZKROJIT JABLKO
NAPÍT SE VODY ROZLOMIT CHLÉB A RYBU PŘEVALOVAT V ÚSTECH JAKO HOSTII
za zvuků ticha co objímá tuto zvláštní noc
pro každý příští den pro další a další rána
a  další a další večery před noci co nosí sny
jako víru a naději
JE ŠTĚDRÝ DEN
A  ŠTEDRÁ NOC
MAJÍ  neopakovatelnou přítomnost nepozemskosti
V ten čas vím
že nebe a zem jsou spojené ruce
tak prahluboce  tak opravdově tak neuvěřitelně
tak silně něžně i prudce
jak vitr na Golgotě v ten dávný čas co v krvi na kříži zanechal o lásce vzkaz
NEPOJMENUJEŠ TOTO POSLÁNÍ
TUTO VROUCNOST
TOTO ZNAMAMENÍ
JEN VÍŠ
že milovat je Dar
JE POZDNÍ ŠTĚDRÝ VEČER
Loďky dopluly
Rozlité olovo ztvárnilo obrazy
na půlkách jablka hvězdy spí
CÍTÍM VŮNÍ SLÁMY A ZPĚV
v jesličkách láska  pro tebe pro vás pro celý svět