Ave Aburh Eva Hrubá JDEŠ MĚSTEM

14.01.2019 10:29

Jdeš městem
Nepotkáš
Nikdo
Neděle vylidnila
Ulice se dotýkají křižovatek
Sní o lásce
I ony miluji
Miluji živoucí proud asfaltových dějin
Jdeš městem
A jen jeden dobrý den
Jen jedny známé kroky
Nezastaví
Jen letmo z úst do úst
Řeka je hrbatá
To vlny hraji na buben společně s větrem
co se komihá v rákosí jako v záclonách
Jdeš a u kostela kvetou kopretiny
Teď v lednu kdy není sníh ani ledovatka
Pouze staré dláždění co si pamatuje
Potichu našlapuješ do všech stinoher
A kdyby kopretiny mohly vonět
ponese se vzduchen jejich vůně se zvonem
co nikdy nevypiná svoje srdce
Stojím v poli bílých hlav co má uprostřed slunce
Zavřu oči a držím tě za ruku
Milosrdná vzpominko