Ave Aburh Eva Hrubá Jaké je tvé svědomí intrikářko

13.11.2019 10:11

Jaké je tvé svědomí intrikářko
Ty pomlouvačná odlidštěná pokrývačko pravdy
Podobáš se bulváru
na kterém se pruduciruje lež v noblesním ohozu
z luxusních salonů
Dáma naoko
jež famozně zakrývá  nekonalost nahoty
Své jádro svého duševna
které bylo nejspíš ponecháno bez lásky
Obrostlá peřím z vykuchaných slepic
vykvakuješ svou vlastní zlovůli sedice na podkladku vydrbáváš se
abys ses očistila
a toužíš ubližovat zarytá zobákem v hnoji
čepiříš se
Roznasíš mor podobná Sachmet
A  Bastet bohyně koček a lvů
tě nevylečí
A tento svět zrozen z krásy vody a slunce
mění podobu
tebou Lživá
jež na svých procházkách prodáváš zvěsti kolemjdoucím za faleš převtělenou do pravdy
Cetky které si rozmnoží vsichni ti co radují se z úhozu do citlivého jemnocitu zvolených jež tebe mohli by přesáhnout
obaleny mnohými pestrobarevnými celofány  šustí aby byly víc slyšet
Nelze jim uniknout
Ve společnosti kde pomluva je nezranitelná a
a reference od kupliřů víc než samotný princip
důvěry a pravdy
Jsi mocná
zasévačko pochybností
a špitál bláznů naslouchá
nechce vyhodnotit protože je špitálem

V tomto století robotů  umíme s grácií naprogramovat úlisnost a spokojeně kráčet za věhlasem
CESTOU MRTVÝCH  KE SVE PYRAMIDĚ SLUNCE A MĚSÍCE
TY VĚČNÁ
A bohové
Hraji licitovaný mariáš

JAKÉ JE Tvé SVĚDOMÍ INTRIKÁŘKO