Ave Aburh Eva Hrubá Jak se ti sr sebou žije Strategie

07.11.2019 10:20

Jak se ti se sebou žije Strategie
Manipuluješ ve svém zoufalsti zvolené oběti
Manipuluješ city sama bezcitná
Čiháš dlouho než uloviš
podobnáš se emočnín upírům
avšak stonásobně nebezpečná
Jsi chytrá a víš jak blafovat
máš blízko k šikaně však ty ji obalíš do lásky protože chceš a musíš být milovaná
a právě proto abys ji udržela ve svém prázdném nitru
Laskáš a viníš
ponižiješ bereš radost sebevědomí důstojnost
pro svou jedinečnost
V lásce máš úrodnou půdu a zaséváš
razantně vyžaduješ veškerou pozornost
strategicky vymyšlený plán posunuješ
do napětí a vymyslíš  pozitivní trest
Protože viš že ten kdo  miluje  Neublíží
Děláš z něj loutku Otroka
Bezostyšně vydíráš opojnými báchorkami
sama vědoucí o falši
Musíš aby ti neunikla ona pro tebe tak důležitá hračka na které jen na čas ukonejšíš svou frustraci
Běda když couvá    rychle se proměníš v laskavost a naději
protože co by  byl život bez tvé okouzlující moci
Ty
zrudná
která nikdy nemiluješ
Jen potřebuješ k sobě přitáhnout kohokoliv
sama  zoufalec zavislák na svých uchylných manévrech které tě uspokojí
Musíš mit v hrsti květinu která ti vlastně nevoní  člověka laskavého jež nemiluješ
Poroučíš
když přeženeš rychle objímáš
Jsi mistrná ve své rádoby lásce a přátelství
opravdovost a šleh Pohlazení a rána
emoční pouto  přitáhnuješ i povolíš
Tvá oběť je koněm kterého ženeš
aby zeslábl a poslouchal
v tu chvili víš že tě neopustí
Naopak  mnohé pro tebe vykoná
Láska kterou ty neznáš je silnější
bravurně ji manipuluješ
a když se rozhoří uhasiš
avšak ne na dlouho
Nesmí uniknout  z  tvé moci
Tvá duchovní hluchota
a krutý bůh války Áres je tvým příkladem
Válčíš
dokud srdce oběti neumlčí rozum

Ve špitále bláznů na tebe čeká poznání
sebe sama
Nevstupuješ
protože bys prohrála
A ty musíš vítězit

Jak se ti se sebou žije Strategie