Ave Aburh Eva Hrubá FIGURKA

14.07.2019 07:14

Přišla jsi figurko
Klidná a laskavá
Přišla jsi za námi
i když jsme nechtěli
sami ve světě z mumií a voskových nedělí


Do skla na zemi jsi se rozplácla
ať střepy lítají 
Přišla jsi figurko se srdcem na dlani
a my tě objali


zhulení v trávě z konopí
bludištěm emocí vedeni
Netušíc že jsou z nás
dřevění paňáci dřevěný


Figurko ve světě z trilků
i stacatta sama ses vysvlékla
a tančíš nahatá na našich botách
z falše a od bláta


Přišla jsi za námi a my tě nechtěli
jak holka z ulice kde zhasli lucerny
poslední lampáři jiného stoleti
Ve tmě si sazíme sny do rulety


a přitom dávno jsou prohraný
V čase kam vchází jen bezčasí
chvějem se u ohně Stydnem u vody
bez přátelství bez lásky


kulháme za sebou ztraceni


                                Přišla jsi a vítr objal vichřici
                                Přišla jsi a v klávesách klavíru
                                se rozplakaly housle
                                Přišla jsi a struny harfy
                                praskly dojetím
                                Přišla jsi aby déšť nepropadl
                                až do  nitra země
                                a neuhazil lávu
                                Přišla jsi
a nastala harmonie


Figurko v panoptiku světa
kde i v létě mrzne
když nedořekneš slova
když ustrneš v sobě nemyslíc na člověka


kde protéká voda a žízní usychají stromy
kde čarujeme z vizi a vizionářům se vysmíváme
kde úsměv je většinou cizí
a ruce poztrácely dlaně


Figurko klidná a laskavá
přišla jsi za námi i když jsme nechtěli
do světa her a nesoucitu
Jsi tu..... Ještě jsi tu???