Ave Aburh Eva Hrubá Čekám na ozvěnu

07.04.2020 18:21

Spěchali jsme

Tak rychle

Mijeli jsme vztahy

Zatracovali lásky

Opomijeli přátelství

Spechali jsme

Nedotýkani

Pro jistotu svých zajmů

Milovali  se ve spěchu

aby nám neutikal byznys  a 

sláva

Teď stojíme

Ruce svěšené

Podobné prádlu na šňůře

Chtěli bychom se pohladit

Chtěli bychom možná i zpět na začátek svých konečných rozhodnutí

Jsme na cestě jiné a budoucí 

Jen na jedné

Teď nelze vybírat tu pro sebe lukrativnějši

Je  nás všech

Třeba na ni zakopnene o zatracené štěstí

které vždy je a bude v našem duchovnu

Ne ve světském býti

Snad se sehneme pro kamínek

Který už nehodíš na druhého

Ale pošleš ho po vodě aby poskakoval

Snad pro důvěru v nové a budoucí 


I já stojím ve vodě 

I já stojím mezi skalisky

A čekám na ozvěnu