Ave Aburh Eva Hrubá ČAS lásky

30.12.2018 09:31

Čas lásky

Jen jednou jedenkrát napořád
Jen jednou jedenkrát v objetí objímat
Jen jednou jedenkrát čas lásky znát

Miluj mne do vzdechů
Miluj mne beze slov
Miluj mne ať dnem není noc

Jen jednou jedenkrát napořád
Jen jednou napořád jedenkrát
Jen jednou ještě čas lásky znát

Miluj mne do každého doteku
Miluj mne vroucně
Miluj mne tiše  i ve výkřiku

Jen jednou jedenkrát napořád
Jen jednou  jedenkrát z dechu do dechu
Jen jednou jedenkrát čas lásky znát

Miluj mne dokud zvon srdce kolébáš
Miluj mne ve tmě co rozžíháš
Miluj mne pro světlo a jeho zář

Jen jednou jedenkrát napořád
Jen jednou napořád jedenkrát
Jen jednou ještě čas lásky znát