Ave Aburh Eva Hrubá Bez názvu

08.06.2019 19:31

Báseň bez názvu


U kostela

NEMUSÍŠ věřit

Ani spínat ruce

Jen se dívat

Víra je zachytit světlo do myšlenky 


Nemáš hlad jen blízko k touze chceš ochutnat dar chleba


U kostela

VNĚ všech nás svazuješ nit

Je tenká coby vlas                                                 našich doteků 

Víra je pohladit a neumýt si ruce 


Nemáš žízeň jen nevzdálen vášni chceš ochutnat dar vody 


U kostela

NELZE jen drmolit znovu a znovu Otčenáše

Pouze rozmlouvat


Někde v tobě vyslechnuté ticho a sůl