AVE ABURH EVA Hrubá Báseň

01.06.2022 16:15
Ave Aburh Báseň
Eva Hrubá
#ceskapoezie
#bosonohapoezie
Příběhy
Když necháváme utéct příběhy
ta místa za ohybem minulostí
kterým se vyhýbáme 
dobrovolně a velkou oklikou
aby nás znovu nevtáhly
do přímočarosti svých vlastních pocitů
ztrácíme se ve vlnách které vítr rozechvívá
ztrácíme se v ševelení co připomíná slova
Ztrácíme se v březích které obejmula voda
Ztrácíme se myslíce na nalezení
nových soutoků
A i kdyby všechny tvé i mé příběhy
 podobné loďkám které plují  mezi suchopárem a splavem
mezi zapomněním a věčností
zkameněly při pokusech     o útěk
Nezapomínejme na paměť
tu laskající a hojivou
tu drsnou i okaralou
Tu píšťalku která nás přivolá

Copyright reserve 2022