Ave Aburh Eva Hrubá Báseň

28.10.2019 13:29

Je osm veršů báseň ?
Je šestiverší báseň?
Jsou dvě sloky báseň ?
Je  to vůbec báseň ?
M
I
L
U
J
U

T
Ě

Je to  báseň
J
E
D
N
A

B
Á
S
E
Ň

tečka.