Ave Aburh Eva Hrubá BÁSEŇ

22.05.2019 09:29

BÝT pryč
ODPODSTATNIT SE
NALÉZAT A MLČET
pryč Z MŘÍŽÍ
DOHLEDAT  JEN NEZTRACENÉ
tak ano TAK JINAK
ohlédnout se  tehdy
POKUD bylo SRDCE
nevracet
co nebylo NEBUDE
myšlenky bývají nutkavou bolesti
LZE NEZTOTOŽNIT SE
zůstat samojediný v jedinečnosti sebe
SAMOTA NENÍ OSAMĚNÍ
Je TY
Být tam kde duším jsou dovolena křídla
Být pryč  A TAK BLÍZKO
Vědět