ave aburh Divy

11.02.2015 14:25

Je mnoho mnohých úžasů

a v nich divy divící se sami sobě

je tolik krás že tolikráte užasnu a v úžasu připnu rety

na rty šešpulené

Jen z udivení udiví se udivené

stulí se roztodivně do nahoty rozprostřené

Je mnoho tajů co odtajní se

tajnosnubné psteny  Pletence zaslíbené

tajemnem touhy objevené

Blíží se k něze svatozář požehnaná

divem divoucím odtajněna na dřeň krve

na dřeň tebe