Ave Aburh Dávám ti ji

21.05.2017 09:59

Ave Aburh DÁVÁM TI JI ( autorská práva)

KDYŽ NESVITÌ NA NEBI ANI JEDNO SLUNCE 
A MĚSÍC SI OBLÉKL PYŽAMO 
TOU TMOU KRÁČIM OSVICENÁ LÁSKOU 
VE SVÉ LUCERNĚ 
DÁVÁM TI JI 
Tobě a tobě 
Té a té 
Tomu a tomu 
A VŠEM DOMŮM BEZ DOMOVŮ

KDYŽ DO KALUŽÍ NEPADÁ ZLATÝ DÉŠŤ 
A STROMY TAJÍ DECH NEŽ KVĚT POROZKVETE 
VCHÁZÍM DO NIRVÁNY A OTEVÍRÁM DLANĚ 
DÁVÁM TI JE 
Tomu a tomu 
Tobě a tobě 
Té a té 
A VŠEM CESTÁM NA CESTĚ

KDYŽ V ULICÍCH HLOMOZÍ KROČEJE LIDÍ 
A ŠVITOŘÍ PODOBNÍ PTÁKŮM BEZ KŘÍDEL 
OTEVÍRÁM PAŽE K OBJETÍ A VTISKNU SE 
LETOKRUH DO KŮRY 
DÁVÁM TI HO 
Té a té 
Tomu a tomu 
Tobě a tobě 
ZA KAŽDÝ OKAMŽIK V NEŽITÍ 
CO VZNÍTÍ ŽITÍ 
KDYŽ OBJEVÍŠ POCIT MEZI NEPOCITY 
VYJMI HO JEDINOU VTEŘINOU SE ZHMOTNÍ

A KOLEM NÁS ČAS PŘÍBĚHŮ 
ZASTAVÍ SE 
DÁVÁM TI HO 
BEZ KOUZELNÝCH HŮLEK OPĚRNÝCH BODŮ 
BEZ ŘEK CO HRNOU VODU 
BEZ HUDBY CO SLYŠÍ HUDBU

VZPOMEŇ SI AŽ SRDCE DO ČERVÁNKŮ VLÉTNE 
JUKNI NA OBLOHU 
/připsáno dne 3.4.2015 
a dne 3.4.2016