ave aburh Cesta

29.12.2014 18:14

Mezi kameny našla jsem prázdnotu

zvedla ji

byla mokrá polámaná Vrabec co nezpívá

ach Edith Piaf jsi to ty?

Objala mne a já sama prázdná krabička od sirek

do prostoru vtísnila jsem zpěv

tesklivý a vroucí

Mezi kameny střevíček Černá loď

co plave po jevišti

Sedla jsem do ní

a hlavou tloukla tak dlouho o stíny zdí

až tekla krev

To plameny

slzám se podobaly

Na rtu pramínek Cesta K Cháronovi