Ave Aburh Báseň

12.07.2020 16:55

Vždycky se můžeme vzdálit Oddálit Odejít Rozejít Odstoupit
Opustit
Vzdálit se dálkou
Oddálit časem
Odejít jinam
Rozejít stáním
Odstoupit prostorem
Opustit jinak
ALE
ZTRATIT se 
je horší než smrt