ave aburh aneb Eva Hrubá.... nebesa

01.04.2014 17:17

Mezi kameny zrcadlí se okamžik

třpytu Fialový květ vzpomínek

" už to nedávám"

zašeptal čtyřlístek a bodlák se ušklíbl

a trny na zem rozsypal mezi bílé balónky

Rozprskly se netušíc že jsou duše

malinká  nahá  a křehká  kokosová kulička

sněhová pusinka  rtěnka  vylíbaný ret

saze a šperk

               Rozprskly se a vzduch

se začepýřil

"Už to nedávám "

Vzdech je spěch

Písek zakopl o balvan a spustil se déšť

na pohled starodávný

Les se rozkymácel

V kůře stromu vyrytý monogram tnovohnědý

Vlak pod kopcem zahvízdal

do ozvěn skály

Čtyřlístek vzlétl  Beruška sedmitečná

Scvrklá nebesa pohltila mračna