A ve aburh Znamení

13.12.2016 10:13

AVE ABURH ZNAMENÍ /písňové text/
(autorská práva )

ZUJ SI STŘEVÍCE
A PROJDI SE PO OHNI 
BOSÝ A BOLAVÝ

ZUJ SI STŘEVÍCE 
A PROBOŘ SE DO ZÁVĚJÍ 
ZMRZLÝ A CHURAVÝ

ZUJ SI STŘEVÍCE 
A STÚJ NA ZEMI 
KŘÍDLA SI NESTŘÍHEJ,BYL BYS Z KAMENÍ

ZUJ SI STŘEVÍCE 
A POHLÉDNI DO KALUŽÍ 
JE TAM SLUNCE SCHOULENÉ DO MLHY

ZUJ SI STŘEVÍCE 
VYBĚHNI DO VĚŽÍ 
TAM SE OTEVŘI

ROZTÁHNI RUCE
ZACHYŤ VZDUCH 
NEVIDITELNÉ CHVĚNÍ A VLNĚNÍ

ZAČNI SE DOTÝKAT 
ZUJ SI STŘEVÍCE 
TVŮJ OTISK JE ZNAMENÍ