A ve aburh Slovo do knihy autorky minulého století

09.10.2017 00:00

PROČ  -PROTOŽE

Když  se  zeptáte ,  proč  jsi začala  psát  poezii? 
Odpovím ,  protože  vstoupila. 
Když  se zeptáte , proč  jsi začala  jezdit  na kajaku? 
Odpovím , protože  přišel  čas  posunout  hodnoty  do cíle. 
Když  se zeptáte , proč  jsi se zamilovala? 
Odpovím , protože miluji. 
Když  se zeptáte , proč  jsi  zvolila   povolání  rehabilitační  pracovnice? 
Odpovím , protože je posláním. 
Když  se zeptáte, proč jsi tvořila  a hrála  divadlo? 
Odpovím  , protože    předávat je dar. 
Když  se budete  ptát  dál , odpovím , vždy  -  PROTOŽE   život  není prázdný papír ,  ale  vzkazy , které  toužím zanechat. 
PROČ  ? 
PROTOŽE.

Ale vrátím  se k poezii. 
Možná  fatální  výběr  pro tvorbu. 
Možná  větší  možnost  proklouznout  do hlubin  duší  a příběhů  přes  obrazy  slov. 
Možná  dotek  psychologie  a filozofie  v jiném úhlu  každodenního  vnímání  světa. 
Možná  jen záchvěv  všech  emocí  vložených  do slok  i volného verše. 
"Krátké  řádky "jsou  přemýšlivější.  
Aspoň  pro mne.

Nevím , zda  v současném  zrychleném  žití  je čas  přemýšlet , ale vím , že básníci  byli  a jsou   tvůrci  okamžiků  i historie. Tvůrci  s přizviskem "pošetilých  snílků" co píší  a píší  , bez snění vytvářejí  hodnoty , podobné  hudbě , které  porozumí  jen  ten , jež  vnímá.

Básník , jako  nositel  myšlenek  i pocitů. 
Básník , jako  otevřené  dveře  do tajemství  slov , jimiž  předává  poselství.

Být  básníkem  , není  hanba ,ani podřazenost, ale ŠLECHETNOST  A UŠLECHTILOST.