A ve aburh Písek

28.07.2017 15:58

AVE ABURH PÍSEK 
(autorská práva)

ACH OSTROVE 
TAM NA OBZORU SLIBUJEŠ KLID A NĚHU 
TICHOU VODU BEZE BŘEHŮ 
CO UMÍ UHASIT RŽAVÉ ŘEZAVÉ UHLÍKY 
V OČÍCH POKAŽDÉ KDYŽ VÍTR SE VZEDME

A MOŘE SE KUTÀLÍ 
A MOŘE DÝCHÁ 
VLNU S VLNOU SEPNE

A MOŘE JE SŮL VŠECH VYPLAKANÝCH NOCÍ

A MOŘE JSOU PROPLETENÀ TĚLA DO COPŮ 
A BŘICHA TANČICÍCH MILENCŮ 
MOŘE BLÍZKO ÚTESŮ

BEZ ZTROSKOTÁNÍ

MOŘE DALEKOZRAKÉ OČI MOŘSKÉ PANNY 
A VIDLIC POSSEIDONA

PROJÍT SI PEKLEM 
A V PÍSKU OBJEVIT R Á J OSTROV 

PŘESÝPACÍ HODINY ČASU