A ve Aburh Nastane čas

18.06.2017 09:21

Ave Aburh Nastane čas ( všem kteří bojují )

Nastane čas 
kdy klopýtáš ve vlastních slovech 
čas rozdělený do krve klečících kolen 
čas rozběhnutý do prázdného pole 
čas prolínaný smíchem kolemjdoucích 
i kulhavý 
čas zastavený v tobě 
čas hodin Jediná rafie před dvanáctou 
čas kdy láska je nejněžnější zbraní 
když táhneš do souboje

Nastane čas 
kdy vrávorají slova 
čas kdy něha je bolest i vzpruha 
čas chaosu vln co přináší příliv odliv 
i bouři 
čas kdy podaná ruka může bolet 
a nepodaná také 
čas kdy ty sám si určíš jaký bude 
než mokrou zem vysuší slunce