A ve Aburh Milá dálko

14.09.2017 17:33

Ave Aburh 
Milá dálko

Milá dálko 
moře sladce slané 
koho kolébáš na přídi lodě 
jež pluje a pluje 
uprostřed tyrkysových vod

O ràhno opřený sen 
vzhlíží do pŕíboje

Milá dálko 
vodo uhrančivá neutop slunce 
když se připozdívá 
V plachtě vzedmuté vánek zpívá 
o setmění co ho rozednívá

V podpalubí schoulený anděl 
o návratech tichých zpívá

Milá dálko 
nezmáchej si křídla o vyhlazené hroty odlivu co uklouznou tě zpět 
O ráhno opřený sen z vody a ze stínu 
zhmotní se v pevninu

Loď břichem dře o písek