A ve aburh Krátce

14.09.2017 17:37

Až svět poklekne, 
až farizejové učiní pokání, 
až život nebude lkát na osud a lidstvo prostoupì láska,pak odpuštění