A VE Aburh Housle

30.06.2016 00:00

Ave Aburh ..HOUSLE 
(autorská pràva)

TOLIKRÁTE VYSLOVUJEŠ SLOVA 
CO SE POPLETOU 
PROTOŽE KOVADLINKA A TŘMÍNEK 
BUBNUJÍ SVOU PROKLETOU

ACH HUDBO 
CO MLUVÍŠ RYCHLEJI NEŽ DOVOLÍŠ 
POROZUMĚT

TOLIKRÁTE ZA ŽIVOT 
JSI MLUVIL OČIMA RUKAMA TĚLEM 
DECHEM SLZOU 
A ŘEČ NECHTĚLA VSTŘÍCNOST 
ANI VE STISKU DLANÍ

ACH DOTEKY 
TA KOUZLA BEZE SLOV

TOLIKRÁTE ROZEVŘELS NÁRUČ 
PRO DRUHOU 
A VZAL JI VÍTR 
CO UNÁŠÍ KŘIDLOVKU DO NEBES 
KDE ZASTAVIL SE POVĚTROŇ 
MEZI HVĚZDAMI 
KVĚTINAMI NOCI

TOLIKRÁTE TOUŽILS 
A NENAŠEL TOUHU 
CO BY ODPOVĚDĚLA

A TAK SES PTAL 
...PROČ JSI LÁSKO TÍHOU 
KDYŽ MÁŠ POVZNÁŠET. ..???

A POVĚTROŇ 
NA KTERÉM KŘÍDLA 
VŠECH FENIXŮ IKARŮ TAŽNÝCH PTÁKŮ 
I VĚT 
SPADL 
A PROMLUVIL 
A SLOVA NAŠLA SLUCH 
A BUBNY SE PROMĚNILY V HOUSLE