A ve aburh Dávám

05.04.2018 13:16

Ave  Aburh   DÁVÁM TI JI ( autorská práva)

KDYŽ NESVITÌ NA NEBI ANI JEDNO SLUNCE
A MĚSÍC SI OBLÉKL  PYŽAMO
TOU TMOU  KRÁČIM  OSVICENÁ LÁSKOU 
VE SVÉ LUCERNĚ
DÁVÁM TI JI
                     Tobě a tobě
                      Té a té
                        Tomu  a tomu
A VŠEM DOMŮM  BEZ DOMOVŮ

KDYŽ DO KALUŽÍ  NEPADÁ ZLATÝ DÉŠŤ
A STROMY TAJÍ  DECH NEŽ KVĚT POROZKVETE
VCHÁZÍM DO NIRVÁNY A OTEVÍRÁM DLANĚ
DÁVÁM TI JE
                      Tomu  a tomu
                        Tobě a tobě
                          Té  a té
A VŠEM CESTÁM NA CESTĚ

KDYŽ V ULICÍCH  HLOMOZÍ  KROČEJE LIDÍ
A ŠVITOŘÍ  PODOBNÍ  PTÁKŮM BEZ KŘÍDEL
OTEVÍRÁM PAŽE K OBJETÍ A VTISKNU  SE
LETOKRUH DO KŮRY
DÁVÁM TI HO
                        Té  a té
                          Tomu a tomu
                            Tobě a tobě
ZA KAŽDÝ OKAMŽIK V NEŽITÍ
CO VZNÍTÍ ŽITÍ
KDYŽ OBJEVÍŠ POCIT  MEZI NEPOCITY
VYJMI HO...  JEDINOU  VTEŘINOU SE ZHMOTNÍ

A KOLEM NÁS ČAS PŘÍBĚHŮ
ZASTAVÍ SE
   DÁVÁM TI HO
BEZ KOUZELNÝCH  HŮLEK  OPĚRNÝCH BODŮ
BEZ ŘEK  CO HRNOU  VODU
BEZ HUDBY  CO SLYŠÍ HUDBU

VZPOMEŇ  SI AŽ SRDCE  DO ČERVÁNKŮ VLÉTNE
JUKNI  NA OBLOHU