A ve Aburh CHODÍM BOSÁ PO ZEMI

07.07.2017 14:38
Ave Aburh   CHODÍM BOSÁ  

Chodím  bosá  po zemi 
medituji  s ní 
Chodím  bosá  v kamení 
Chodím  bosá  v kaluži  s otiskem nebe
v něm sedmero  božských  pečetí 
Vím o nich 
Rozumím 
Ach Bože 
kdo ti naslouchá? 
Kdo je vinen  když  z vlastních vin viníme tebe?
Zapíráme  tě  jako bychom  zapomněli            na lásku 
Až ve chvílích  beznaděje 
klečíme na kolenou 
Ne dřív  
Protože  se stydíme za víru
za pokoru  
za dar 
za sedmero  pečetí 
které  jsi rozlomil
ale my hřešíme  dál
Světáci  s křížkem  na krku 
bez zvonů 
bez kostelů 
A pak pochopíme.... když  otevře  se srdce  poraněné 
............
Chodím  bosá  po zemi 
medituji s ní 
Chodím  bosá  mořem  
Jsem mořem ze slzí