A ve aburh 22 meditaci

03.08.2017 08:13

Ave Aburh 22 meditací ( autorská práva) 
Napsáno ve tři dnech POUTĚ ZA SVĚTLEM

MEDITACE1 
KDYŽ DO TEBE VSTOUPÍ KRAJINA 
BŮH ROZTÁHNE RUCE TA KŘÍDLA ANDĚLŮ 
MYSLÍŠ NA VŠECHNA NE 
CO SVÁZALY TVÉ MYŠLENKY DO UZLU 
NÁHLE SE ROZPLYNE A TICHO JE BEZBŘEHÝ OCEÁN LESŮ LUK A KOSTELŮ 
KŘÍDLA MNE TISKNOU K TOBĚ 
CÍTÍM TEPLO A MĚNÍM SE V OBLOHU

MEDITACE 2 
HÁČKOVANÉ STROMY NA KOPCÍCH 
JSOU KRAJINOU ZÁCLONY ZA KTEROU NEJSOU OKNA ALE OČI 
DÍVÁM SE DO NICH VSAKUJÍ MNE 
NÁHLE SE ZTRÁCÍM A JSEM HORKÁ ČOKOLÁDA CO UKAPÁVÁ NA KOPULI KOSTELA 
PŘILÉTÁ HOLUBICE PLAVÁ A JEJÍ TROJZUBEC HUBENÝCH NOH OTISKL ZNAK 
KOSTEL SE ROZEZNĚL 
VSTOUPILA JSEM DO VARHAN A ZAČALA HRÁT

MEDITACE 3

BROUZDÁM SE V TRÁVĚ 
ZA ZÁDY KUDRLINKY KORUN STROMŮ 
CO DOSAHUJÍ Z KOPCE NA KOPEC 
ROSA PLÁČE DO CHODIDEL TOLIK MILOVANÁ 
SLZY TRAV CO OHEŇ NESPÁLÍ PROTOŽE VLÁNÍ JE VÍCE NEŽ TOUHA 
VE DVEŘÍCH KOSTELA DLAŇ CO NEVIDÍM 
A PŘESTO NEŽNÉ OBJÍMÁNÁ 
STULÍM SE DO TRÁVY 
ZAPOMNĚNKA NAHÁ

MEDITACE4

V NEBESÍCH USÍNÁME PO MILOVÁNÍ 
KDYŽ POSTEL JE ROZVRZANÁ KOLÉBKA 
AVŠAK BLÍZKO DOTÝKÁNÍ ČÍHÁ TMA 
FARIZEJ OBJÍMÁNÍ 
A POLIBKY JSOU NÁHLE LEDY 
TO KDYŽ VÍRA ODEŠLA DO NEBE 
A V DUŠI JE TICHOŠLÁPEK PODEZŘENÍ 
RADÉJ SE DÍVÁM SAMA DO VRCHOLÚ 
OBCHÁZÍM ZEĎ KOSTELA 
DOTKNU SE JÍ 
A CÍTÍM TEBE 
PO DEŠTI KDYŽ DÉŠŤ ZEMÍ VONÍ

MEDITACE 5

MARNÍŠ ŽIVOT LOPOCENÍM ZA STOPOU KTEROU TI SMAŽE KDEJAKÝ FLOUTEK 
DRSNOU PODRÁŽKOU 
TOUŽIŠ BYT UCTĚN TANČÍŠ V RYCHLÉM ČASOPROSTORU MEČE 
IKAROS SYSIFOS HERODES HÁDES 
PARNAS SE NEKONÁ 
AŽ POZDĚ VE VRÁSKÁCH OBJEVÍŠ TICHO 
UPROSTŘED ZVONU 
LEHKÝ DOTEK PAVOUKA

MEDITACE 6

22X POKLEKÁM PŘED VÝŠKOU KOSTELA 
KOLENA ODŘENÁ OD PÍSKU A V DUŠI OBLAKA PLUJÍ TAM PODOBNÉ RTŮM CO MNE NAPOSLED POLÍBILY 
NÁRAMEK NA RUCE JE MÝCH 22 POKLEKŮ 
A KOSTEL JE OTEVŘENÉ OKO NÁVRATŮ

MEDITACE 7

HORY SE VYLOUPLY DO SLUNCE 
JE BRZKÉ RÁNO A NEPOTKÁŠ ŽIVÁČKA 
KOUŘIM A PIRULETY SE VZNÁŠÍ DO OBLAK 
KOUŘ CO NEPLYNE Z KOMÍNŮ PROTOŽE JE LÉTO 
TO LÉTO OBJÍMANÉ STŘECHAMI CHALOUPEK KDE VONÍ KÁVA A RODINA 
V TICHU JSOU DOTEKY 
MŮJ DÝM JSI TY 
CESTA DO BLANKYTU MLČENÍ 
A RTY ŠPULIČKY PŘIPRAVENÉ K POLIBKU LÍBAJÍ KAŽDIČKÝ KROK KTERÝM SE POSUNUJEŠ BLÍŽ 
OTVÍRÁM DVEŘE 
V CHLADU KOSTELA MYSLÍM NA KŘÍŽOVOU CESTU SLZY ŽIVOTA

MEDITACE 8

MUMLÁ SI POTŮČEK PÍSNIČKU O PROUDU 
PLACATÉ KAMENY OMÍLÁ 
JE V NICH TVÁŘ PODOBNÁ RÁNU 
JAK VYPADÁ? ZAJEČÍ PACIČKA PRO ŠTĚSTÍ 
POLOŽÍM SE DO VODY A VIDÍM NAHÉ TÉLO ZEMĚKOULE ZVEDÁ SE VÍTR A VODA SE MĚNÍ VE VODOTRYSK KŘTÍ TĚ 
A KOSTEL NA MALÉM NÁMĚSTÍ ZVONŮM PŘILEPÍ KŘÍDLA 
NESOU SE NAD ZEMÍ 
A ONA POKLEKÁ 
STOJÍM PEVNĚ NA OMLETÉM KAMENI 
MALÁ SEVŘENÁ HLUBOKÁ

MEDITACE 9

DEVÁTÁ ACH PANE BETTHOVENE SLYŠÍM VÁS 
SEDÍTE U KLAVÍRU A MYSLÍTE NA ELIŠKU 
RUCE JSOU KLÁVESY 
TOLIK HUDBY 
VÍM CO ZPÍVÁTE 
MEZI ŠŤOVÍKEM A BODLÁKEM A DIVIZNOU 
ČTYŘLÍSTEK 
PŘIPÍNÁM HO DO KLOPY VŠEM KLAVÍRISTŮM DEVÁTÁ 
JDU OKOLO KOSTELA A SLYŠÍM ŽALMY TO TI CO HLEDAJÍ ZAPOMÍNAJÍ NA TRÁVU 
NAŠLA JSEM ČTYŘLÍSTEK 
A HUDBA JE VÝŠKA HLAS BLÍZKO TOPOLŮ 
KDE SPÍ HAŠLER 
VSTÁVÁM SOLNÝ SLOUP VŠECH TÓNŮ 
UVNITŘ NÁS

MEDITACE 10

MILUJI TĚ A NIKDY TI TO NEŘEKNU 
PROTO ŽE PÝCHA JE SKLUZAVKA DO PÁDU 
V PÁDECH JE BOLEST A NALEZENÍ 
TO KDYŽ V SOBĚ PORANĚNÍ OTEVŘE ÚTĚCHU 
NA OBOJKU SEN NEDOSNĚNÝ 
JEN KREV NA RETECH UKAPÁVÁ A MĚNÌ SE V HŘEBY CO ZATLOUKLI DO DLANÍ LÁSCE 
ACH KRISTE TYS TO VĚDĚL 
A KULIČKY STŘIBRNÍ SE V LOUCE 
TVÉ SLZY ŽIVOT A SMRT 
PROPOJENÍ STIGMATA

MEDITACE 11

PTÁM SE KÁŽDODENNĚ 
ČICHU. ...CÍTÍŠ TU RADOST.. 
ZRAKU. ..VIDÍŠ DOTEKY... 
HMATU. .DOTÝKAŠ SE VZDUCHU.. 
SLUCHU. . SLYŠÍŠ TICHO 
CHUTĚ. . HUTNÁŠ PO LÁSCE... 
A DUŠE MLČÍ 
ZŮSTALA VISET PŘIKOVANÁ KE VŠEM KLIKÁM VŠECH DVEŘÍ CO SE NIKDY NEOTEVŘOU 
PTÁM SE KÁŽDODENNĚ.... A VCHÁZÍM DO ROZPADLÉ KAPLIČKY BEZ VEŘEJÍ 
U CESTY DÁLKOU OJÍNĚNÉ 
JSEM JEN POUTNÍKEM 
A DEN SE PROCHÁZÍ DNEM DO DNE

MEDITACE 12

V HODINÁCH SEDÍ CVRČEK 
CIKÁDA CO PŘEHLUŠÍ I MOŘE 
TU DÁLKU PLACATOU NA KTERÉ PLUJÍ LODĚ A SE ZTRATÍ V OBZORU 
BYLA JSEM TAM MOŘEPLAVEC CO OBEPLUL TOLIK OSTROVŮ A NIKDE KOTVA 
PLAVÍM SE VEDLE MAJÁKU CO NESVÍTÍ 
SAMA LUCERNA CO MYSLÍ NA SVÍČKU 
HOŘÍ POMALU 
ZAŘÍKÁVÁM JI DEN CO DEN 
A POPÁLENÁ KLADU JI NA DNO SVÝCH KOSTELŮ

MEDITACE 13

OMÝVÁM NOHY UŠLAPANÉ 
MOZOLNATÉ NOSIČE TÍHY V PRŮZRAČNÉ VODĚ CO LINE SE A V DÁLCE ZURČÍ 
NAD JEZEM VIKTORKA 
SLYŠÍM JI 
JEJI OČI UVITÝ VĚNEČEK CO KRÁČÍ LESEM POD MĚSTEM BOSÁ 
POTOK JE PLNÝ OBRÁZKŮ A JEJÍCH VLASŮ 
AŽ ZA MOSTEM PROHNUTÝM DO OBLOUKU 
JE SLYŠET SMÍCH 
VYSOKOU TRÁVOU KRÁČÍ KRISTUS 
A ZAPÍCHUJE DO ZEMĚ KŘÍŽ

MEDITACE 14

DRHNU KAMÍNKY O SEBE VE VODĚ STUDENÉ 
LEDOVÁ PATINA CHALUHY ODÍRÁ DUŠE 
O DUŠI Z PÍSKU BUBLINA 
BLÍZKO PRAMÍNKU PIRÁTSKÁ LOĎ Z PAPÍRU VEZMU JI DO NÁRUČE ABY NEZBLOUDILA V LETITÉ VODĚ CO DRTÍ KORYTA 
NA PŮLMĚSÍCI LOUKY 
LUKOSTŘELEC LUK VYPÍNÁ 
A NEBE SE MRAČÍ 
SCHOVAVÁ DO PEŘIN ANDĚLA 
DRHNU KAMÍNKY O SEBE 
AŽ KREV AŽ DOBĚLA

MEDITACE 15

KDYŽ BYLA LOUKA PROSTOREM VŠECH TRAV A KVĚTIN NOSILA JSEM DOMŮ 
DESATERO DO VÁZY 
ZJIHLA TVÁŘ DOMOVA 
BEZ MODLENÍ 
VE ZVONEČCÍCH CÍTILI JSME ZVON 
A PŘESLISLIČKA STALA SE ŽEBŘÍKEM CO OPŘEL SE O HVĚZDY 
TEĎ UPROSTŘED ASFALTU HLADÁM JEJICH SVIT 
JAKO CÍNĚNKU 
ZA LUČNÍ CESTOU VÁLÍ SE BÁSEŇ 
ZTVRDLA V DŘEVORYT

MEDITACE 16

KDYŽ ONEMOCNÍ TĚLO 
VYBRAL SI TO BŮH 
ABY PŘEŽILA RANĚNÁ SRNA BÍLÁ 
BOLEST JE MOTOR STARTUJEŠ A VALÍŠ SE AŽ HOŘÍ ZEM 
KDYŽ ONEMOCNÍ DUŠE 
VRAZÍ SI SLUNCE DO ČELA A MĚSÍC JE LAMPIÓN KTERÉHO SE BOJÍ TMA 
RADOST NEVONÍ 
OBCHÁZÍŠ KOLEM KOSTELA A HLEDÁŠ TAJEMSTVÍ JAK ODDÁLIT MYSL OD TĚLA 
NA ČELE CEJCH NADĚJE ZOUFALÁ 
A OBLOHA JE ROZBITEJ STŘEP 
CO ZAPÍCHL SE DO OKA ZA SLZOU SLZA 
KROKY ZALÉVÁ 
JDEŠ 
ROSTEŠ SUCHÁ KVĚTINA

MEDITACE 17

UPROSTŘED SOUTĚSKY LINE SE ŠTRŮDL VODY 
JE CÍTIT HLOUBKOU 
CO O DNĚ NEVYPRÁVÍ 
VEZE MNE LOĎ S DLOUHÝM PÁDLEM ODRÁŽÍ SE A NA HLADINĚ PLUJÍ MRAKY 
JSOU JAKO ŽIVOT BEZ VĚŘENÌ 
TY HLOUPÝ TOUHY BĚŽET ZA ZÁZRAKY 
VZADU SE PYŠNÍ SKÀLY 
JSME TAK MALÍ A PŘITOM OBRY MEZI DIVOKÝM SVĚTEM CO OBČAS VYRVE ZE RTŮ MYŠLENKU NA POLIBKY 
NABERU VODU DO DLANÍ 
POLÍBÍM JI JE MOU KRVÍ 
KALEIDOSKOPEM GENŮ CO ZRODILY SE V JEDNU CHVÍLI 
JSEM UPROSTŘED SOUTĚSKY 
KDE LINE SE ŠTRŮDL VODY

MEDITACE 18

A AŽ TĚ POTKÁM S KOPRETINOU VE VLASECH 
BLÍZKO DVEŘÍ KOSTELA 
UVĚŘÍM ŽE SEŠ 
MÁ JEDINÁ VZDÁLENÁ 
A POLOŽÍM TI K NOHÁM KYTICI PLNOU SLOV CO JSEM NEŘEKLA 
NESTAČILA VYSLOVIT 
V TEN OKAMŽIK NA NEBEVZETÍ 
KDY JSEM S TEBOU ZEMŘELA 
STOJÍM TU OBNAŽENÁ 
A VŠECHNY HORY CO MNE OBKLOPUJÍ 
JSOU TVÉ DLANĚ 
CÍTÍM TEN DOTYK 
A JE TO JEN VÍTR 
REKVIEM CO STROMŮM DOVOLÍ ZPÍVAT 
DÍVÁM SE DO KOŘENŮ ZEMĚ 
JE TAM ČTYŘLÍSTEK 
MAMINKO

MEDITACE 19

PRÝ SE MÁ ODPOUŠTĚT 
ALE JAK ODPUSTIT ZLU TOMU ĎÁBLU CO PŘIKLÁDÁ DO OHNĚ 
V ROKLINĚ VZTAHŮ 
A ...BÝVALO. ...JE UŽ JEN SEN 
ČÁRY MÁRY FUK ZAPOMENOUT NA BOLEST. .. 
VLITOU DO SLOV ... OLOVA?? 
JEN POD MRAKY OLOVNATÝMI BUBNY 
TLUČE ZBYTEK ODPOUŠTĚNÍ 
SLYŠÍM .....

MEDITACE 20

JSEM DLAŽDICE Z KAMÍNKŮ 
KOUSEK ROZŠLAPANÉ MALTY 
DENNĚ MNE OBRUŠUJÍ 
CIZÍ BOTY 
JSEM KOUSÍČEK LOUKY 
ZA DOMY S PATOU NA ASFALTU 
CO PÁLÍ V HORKU 
TOM ROZLITÉM KVĚTU 
JSEM VODA CO DALEKO 
MÁ KE PRAMENI 
TEČE PROTI PROUDU 
VTÉKA DO BŘEHŮ 
CO SAJÍ VLAHÉ OBJÍMÁNÍ 
MÍSTO STISKU PEVNÝCH DLANÍ 
JSEM ODPADKOVÝ KOŠ 
VLASTNÍCH MYŠLENEK 
NA LAVICI V KOSTELE 
ŽMLOULÁM BIBLI 
JAKOBY VŠECHNA SLOVA 
BYL SLADKÝ MED 
JSEM PRÁZDNÁ DLAŽDICE CHODNÍKŮ

JEDINÝ KAMÍNEK O KTERÝ ZAKOPNEŠ

MEDITACE 21

DNES UVNITŘ KOSTELA BYL BŮH 
SEDĖL U VARHAN A HRÁL 
DVADVACETKRÁT JSEM SE POKLONILA 
A DVAADVACET SLZ STÉKALO PO TVÁŘICH 
HLUBOKÁ TÓNINA VSTOUPILA DO ROZERVANÝCH ČAR NA DLANÍCH 
A RUCE SEPNUTÉ SE ZACHVĚLY 
PŘEBĚHLA JSEM HLADINU JORDÁNU 
NA NEJVYŠŠÍ SKÁLU NAD LESEM 
NA DISKU KRAJINA ROUBENÀ NEBEM 
UŽ VÍM KDE JE LÁSKA 
MÁ SVĚRACÍ KAZAJKA ŽIVOTA 
SVLÉKÁM SE 
A VCHÁZÍM ČISTÁ 
JAK PRVNÍ NADECHNUTÍ NOVOROZENĚTE

MEDITACE 22

TO NENÍ POKÁNÍ 
TO JE JEN POUŤ 
CO HRANÁM DOVOLÍ 
ZMĚNIT SE NA OBLOUK 
TO NENÍ MOST 
Z PROVAZŮ PODOBNÝ VLASŮM 
AFRODITY 
CO VLNÍ SE NAD ŘEKOU 
A HÁZÍ STÍNY NAŠÍ VINY 
TO NENÍ SOLNÝ SLOUP 
CO MĚNÍ SE V MONOLITY 
TI NENÍ MARATON 
S VĚNCI Z VAVŘINŮ 
UVITÝMI 
JE TO JEN POUŤ 
TICHOU PĚŠINOU 
KDE ZA STÁDEM KONÍ 
OTISKY PODKOV ZŮSTANOU A... 
ZA KOPCEM CINKOT AŽ ZVONY UTICHNOU 
TO NENÍ POKÁNÍ 
TO JEN ÚSMĚV 
CO SPLÝVÁ S OZVĚNOU.......

JIZERSKE HORY ČERVENEC 2015. .MÁ POUŤ ZA SVĚTLEM