a........ od ave aburh

01.08.2013 08:34

a    až  mne opustí   poslední soběstačnost

a každý laskavec v oknech uvadne

začne mnou prorůstat  borůvčí nepodobné tmě

bez svícnů  bez  záclon  těžkých

oběšenců  na  okně

až  nepotkám  se v zrcadle

a ve dveřích  po  zámku  díra  zůstane

až mé dlaně na stehně  bez  otisku

a starý gramofon  rekviem pro Mozarta zahraje

uvidím v křesle  Sallieriho Bohu nadávajíc

a zbědovaným žehnaje

Až  neucítím  objetí  a těžkost požehnaných lip

v parfému oblohy

ohlédnu   se-----------------

                                nic ....  jen            ty...........................